mikrofilmowa technika
 
Encyklopedia PWN
mikrofilmowa technika,
ogół środków techn., procesów technol., materiałów i metod organizacyjnych służących zapisywaniu, gromadzeniu, powielaniu i udostępnianiu informacji, szczególnie pisanej (dokumenty, czasopisma nauk. i in., książki, mapy), w formie zminiaturyzowanych obrazów fotograficznych.
technika mikrofilmowa rozwinęła się gł. na potrzeby archiwizacji, a także łatwego wyszukiwania i udostępniania informacji pisanej w czytelniach placówek nauk., bibliotekach publicznych, urzędach patentowych; w technice mikrofilmowej używa się specjalnych materiałów fot. o bardzo dużej rozdzielczości; jest to najczęściej taśma błony światłoczułej szer. 35 mm (ale także 16 lub 70 mm) lub błona płaska arkuszowa (np. o rozmiarach 75 × 125 mm), stanowiąca półprodukt przejściowy do uzyskania mikrofiszy lub mikrokarty (mikroforma); współcześnie do techn. środków techniki mikrofilmowej zalicza się również nowoczesne urządzenia skanujące, zapisujące obrazy dokumentów w postaci plików cyfrowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia