materialna forma akcji
 
Encyklopedia PWN
materialna forma akcji,
ekon. akcja wydana w formie dokumentu,
drukowanego przez wytwórnię papierów wartościowych, zawierającego zabezpieczenia utrudniające jego sfałszowanie; Kodeks spółek handlowych określa szczegółowo, jakie elementy muszą być zawarte w treści akcji (głównie podstawowe informacje dotyczące emitenta i samej akcji); zwyczajowo akcja w formie materialnej składa się z 3 elementów: tzw. płaszcza, zawierającego podstawowe informacje o emitencie i samej akcji; kuponów, uprawniających do pobierania dywidendy za dany okres; talonu, służącego do pobrania nowego arkusza kuponów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia