makroklimat
 
Encyklopedia PWN
makroklimat
[gr.],
klimat dużych obszarów, kształtowany przez czynniki geogr., gł.: szer. geogr., wysokość n.p.m., rzeźbę terenu, odległość od oceanów;
ma wpływ m.in. na rozmieszczenie gleb oraz gat. roślin i zwierząt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia