magneton Bohra
 
Encyklopedia PWN
magneton Bohra
[m. bo:ra],
μB,
jednostka momentu magnet. stosowana w fizyce atomowej przy opisie układów atomowych, których właściwości magnet. są uwarunkowane ruchem elektronów;
m.B. jest równy orbitalnemu momentowi magnet. elektronu, który porusza się po torze zamkniętym z momentem pędu = h/2π; μB = eℏ/(2me) = 9,2740 · 10–24 J/T (h — stała Plancka, e — ładunek elementarny, me — masa elektronu); momenty magnet. wyraża się zwykle w wielokrotnościach m.B.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia