luka organizacyjna
 
Encyklopedia PWN
luka organizacyjna,
ekon. brak korelacji między osiągnięciami technicznymi i technologicznymi, postępem oraz koniecznymi zmianami w procesie organizacji pracy, produkcji i zarządzania;
luka organizacyjna opóźnia rozwój i osłabia efektywność działania przedsiębiorstw; jest jedną z przyczyn hamujących wzrost gospodarczy; trudności w jej przezwyciężaniu wynikają z tego, że wymaga to zmian w sposobie myślenia i reagowania ludzi zaangażowanych zarówno w proces produkcji, jak i zarządzania, przezwyciężenia ich tradycyjnych nawyków, a także skłonienia do nabywania nowych umiejętności i otwarcia się na nowe problemy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia