lotniarstwo
 
Encyklopedia PWN
lotniarstwo,
dyscyplina lotnictwa sportowego, polegająca na wykonywaniu lotów na lotniach;
ślizgi w powietrzu wykonuje się gł. ze wzniesień, wykorzystując prądy powietrza (start i lądowanie na nogach); pionierami lotniarstwa byli bracia O. i G. Lilienthal; w Polsce pierwszy lot wykonał 1896 Cz. Tański; w latach 70. XX w. lotniarstwo odrodziło się jako dyscyplina sport.; 1974 Międzynar. Federacja Lot. (FAI) powołała Międzynar. Komisję Lotniarską; 1976 rozegrano pierwsze mistrzostwa świata; w Polsce pierwsze międzynar. zawody odbyły się 1975 w Zakopanem; od 1976 podlega Aeroklubowi Polskiemu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia