litewski język
 
Encyklopedia PWN
język Litwinów, urzędowy na Litwie (ok. 3,3 mln mówiących); używany także w Polsce na Suwalszczyźnie (Sejny i okolice); ma wiele archaicznych cech indoeur.; 2 zespoły dialektów: żmudzki i auksztocki; najstarsze zabytki piśmiennictwa z XVI w., współcz. język lit., którego początki sięgają XVI w. (katechizm M. Mažrydasza z 1547) ukształtował się w XIX w., na podstawie dialektu auksztockiego, alfabet łaciński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia