list kredytowy
 
Encyklopedia PWN
list kredytowy,
zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub pokrycia strat do wysokości gwarancji;
listy kredytowe są emitowane przez towarzystwa kredytowe (list zastawny) lub banki; listy kredytowe występują w systemie kredytowym państw o gospodarce rynkowej, mają też zastosowanie w rozliczeniach międzynarodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia