liponowy kwas
 
Encyklopedia PWN
liponowy kwas, kwas tiooktanowy,
ośmiowęglowy nasycony kwas tłuszczowy zawierający 2 podstawniki sulfhydrylowe, w formie utlenionej tworzący pięcioczłonową formę cykliczną;
koenzym uczestniczący w procesach (katalizowanej przez wieloenzymatyczny kompleks) oksydacyjnej dekarboksylazji α-ketokwasów (kwasu pirogronowego z glukozy, α-ketoglutarowego w cyklu Krebsa, α-ketokwasów powstających w katabolicznych przemianach niektórych aminokwasów); rolą kwasu liponowego jest utlenienie powstałego po dekarboksylacji aldehydu i przeniesienie utworzonej grupy acylowej na koenzym A, tworząc odpowiednio acetylo- lub bursztynylo-CoA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia