libertynizm
 
Encyklopedia PWN
libertynizm
[fr. libertinisme < łac. libertinus ‘wyzwolony, wyzwoleniec’],
francuski laicki ruch umysłowy w XVII w., promieniujący na całą Europę, skierowany przeciw autorytaryzmowi religijnemu, ideałom ascetycznym i tradycyjnej obyczajowości;
zwolenników libertynizmu zwanych libertynami (m.in.: F. la Mothe le Vayer, G. Naude, Ch. Saint-Évremond); filozofia libertynizmu nawiązywała do skrajnie hedonistycznego epikureizmu oraz do renesansowego ideału używania życia; libertynizm intelektualny kładł nacisk na swobodę myśli i jej niezależność od autorytetów religijnych; stanowił źródło oświeceniowego racjonalizmu i humanizmu, a zarazem immoralizmu (D.A.F. de Sade); praktykowanie i głoszenie niemoralności i bezbożności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia