lej depresji
 
Encyklopedia PWN
lej depresji,
geol. strefa obniżonego zwierciadła wód podziemnych występująca m.in. wokół studni oraz ujęć wody w kopalni, powstała wskutek pompowania wody;
zasięg leja i jego głębokość zależą gł. od rodzaju skał drenowanej warstwy wodonośnej, warunków hydrodynamicznych obszaru i intensywności pompowania wody; wytwarzany celowo, np. przy odwadnianiu odkrywek kopalnianych i bud.; stałe powiększanie się l.d. jest skutkiem eksploatacji wód podziemnych przewyższającej tempo naturalnego odnawiania się ich zasobów; l.d. są obiektem badań hydrogeologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia