laurentyńska tarcza
 
Encyklopedia PWN
laurentyńska tarcza, tarcza kanadyjska,
najstarsza część Ameryki Północnej, obejmująca jej północno-wschodnią część oraz prawie całą Grenlandię (z wyjątkiem pobrzeża północno-wschodniego i północno-zachodniego)
zbud. ze skał magmowych (głębinowych i wylewnych) oraz metamorficznych archaiku i proterozoiku, sfałdowanych w kilku orogenezach prekambryjskich i następnie zdenudowanych; skały te zawierają bogate złoża rud żelaza, niklu, miedzi i uranu; do kredy t.l., wraz z otaczającymi ją paleozoicznymi łańcuchami górskimi, była zrośnięta z Eurazją, tworząc kontynent zw. Laurazją.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia