kosmopolityzm
 
Encyklopedia PWN
kosmopolityzm
[gr. kosmopolítēs ‘obywatel świata’],
w najszerszym znaczeniu postawa społeczna zakładająca, że „ojczyzną człowieka jest cały świat”.
Pojęcie kosmopolityzmu ulegało wielowiekowej ewolucji i zmieniało treść wraz z rozwojem społeczeństwa oraz kształtowaniem się więzi i świadomości narodowej; w przeszłości kosmopolityzmowi często towarzyszyła, wywodząca się ze stoicyzmu, idea państwa światowego; był zwalczany przez ruchy nacjonalistyczne, a także komunizm, przeciwstawiający mu internacjonalizm; współcześnie określenia „kosmopolityczny” używa się w znaczeniu: wspólny całemu światu, pozbawiony swoistych cech narodowych itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia