korpus płużny
 
Encyklopedia PWN
korpus płużny,
zespół roboczy pługa;
zbudowany z lemiesza, odkładnicy i płozy; zadaniem lemiesza jest podcięcie skiby i wstępne jej pokruszenie, odkładnicy — dalsze jej pokruszenie oraz odwrócenie, natomiast płoza stabilizuje szerokość orki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia