insurekcja wileńska
 
Encyklopedia PWN
spiskowcy pod wodzą pułkownika J. Jasińskiego rozbroili garnizon ros.; po wyzwoleniu Wilna powołano Radę Najwyższą Litew., naczelnikiem Siły Zbrojnej na Litwie został Jasiński; zorganizowany sąd kryminalny osądził na karę śmierci hetmana wielkiego litew., a zarazem gen. ros. Sz. Kossakowskiego; powstanie, poza Litwą, ogarnęło także Kurlandię; potem nastąpiła ofensywa wojsk ros., 12 VIII 1794 padło Wilno, wojska pol. wycofały się na Podlasie, a Jasiński pospieszył do Warszawy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia