indeksy cytowań
 
Encyklopedia PWN
indeksy cytowań,
wydawnictwo rejestrujące opisy bibliograficzne artykułów z bieżących czasopism nauk. oraz opisy publikacji w nich cytowanych (w przypisach bądź bibliografii załącznikowej).
Jego celem jest dostarczenie użytkownikowi bieżącej informacji bibliograficznej ze wszystkich dziedzin nauki, publikowanej w renomowanych czasopismach z całego świata. Dzięki połączeniu informacji o literaturze cytującej i cytowanej i.c. umożliwiają też wielostronne badania jakościowe i ilościowe przepływu informacji w obrębie dyscyplin i między nimi, związków międzydziedzinowych, pokrewieństwa tematycznego dokumentów, żywotności idei nauk., tempa starzenia się publikacji. Indeksy są wykorzystywane do bieżącej, parametrycznej oceny poziomu twórców i wytwórców nauki: autorów, placówek nauk., publikacji naukowych.
Twórcą i.c. jest E. Garfield, założyciel i pierwszy dyr. Inst. Informacji Nauk. (Institute for Scientific Information, ISI) w Fiiladelfii. Obecnie ISI publikuje 3 serie i.c.: Science Citation Index (SCI, od 1964), Social Science Citation Index (SSCI, od 1973) i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI, od 1978). Każdy i.c. składa się z 3 podstawowych części: indeksu źródeł (Source Index), i.c. (Citation Index), indeksu Permuterm® (Permuterm Subjects Index). Indeks źródeł zawiera opisy bibliograficzne prac źródłowych (cytujących, objętych rejestracją), uporządkowane alfabetycznie wg nazwisk autorów (tytuły prac w języku ang.); do opisu jest dołączona liczba pozycji bibliograficznych cytowanych w pracy, adres pocztowy autora (jeśli został uwzględniony w publikacji); uzupełnieniem indeksu źródeł jest indeks nazw korporatywnych (Corporate Index), który wykazuje nazwy ośrodków nauk., z którymi są związani autorzy prac źródłowych (alfabetyczny zapis w 2 rejestrach: 1. wg nazw krajów, z podaniem przy każdej placówce związanych z nią autorów, 2. wg nazw instytucji z podaniem kraju i miasta, w których się znajdują). I.c. jest alfabetycznym spisem nazwisk autorów cytowanych w pracach źródłowych wraz z tytułami czasopism, w których opublikowano cytowane prace, informacją o autorze i dokumencie cytującym; nie stosuje się podziału na dyscypliny i dziedziny wiedzy. Indeks Permuterm® jest permutacyjnym indeksem słów kluczowych (alfabetyczny zapis par słów, z podaniem przy każdej z nich autorów, których prace w tytułach zawierają te słowa) występujących w tytułach prac źródłowych. SCI rejestruje (1998) artykuły z ok. 3500 najważniejszych czasopism (wyd. po 1945), z zakresu nauk przyr. i ścisłych; SSCI — artykuły z ok. 1700 czasopism (wyd. po 1956), z zakresu nauk społ.; A&HCI — artykuły z ok. 1400 czasopism (wyd. po 1975), z zakresu sztuki i humanistyki. Indeksy te są dziś publikowane w formie tradycyjnej i na CD-ROM-ach, udostępniane jako bazy danych online (SciSearch, Social SciSearch i Arts & Humanities Search) przez DIALOG, DataStar i OCLC oraz w Internecie przez ISI Web of Science.
Barbara Sosińska-Kalata
Bibliografia
E. Garfield Citation Indexing: Its Theory and Applications in Science, Technology and Humanities, New York 1979;
R.E. Bopp, L.C. Smith Reference and Information Services, Englewood 1991.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia