humusowe nawozy
 
Encyklopedia PWN
humusowe nawozy,
nawozy organiczne i organiczno-mineralne, które zawierają oprócz składników pokarmowych wykorzystywanych przez rośliny także związki humusowe, polepszające fizyczne i fizykochemiczne właściwości gleby;
nawozy humusowe mogą być produkowane w gospodarstwie (komposty) lub przemysłowo (odpady miejskie, odpady przemysłowe, torfy, pomiot ptasi po kompostowaniu lub preparowaniu z ewentualnym wzbogaceniem przez dodatek nawozów mineralnych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia