hiperbola
 
Encyklopedia PWN
hiperbola
[gr. hyperbolḗ ‘przerzucenie’, ‘przesada’],
przesadnia,
lit. ujęcie stylistyczne przedstawiające w sposób przesadny opisywane zjawisko, wyolbrzymiające jego cechy, znaczenie i działanie;
w języku poet. efekt hiperboli powstaje zwykle w wyniku nagromadzenia określeń metaforycznych, porównań, wyrazów o intensywnym nacechowaniu emocjonalnym i ekspresywnej intonacji; w prostych formach występuje także w języku potocznym, np. wylać morze łez.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Hiperbola: F1F2 = 2c odległość między ogniskami; OB = OA = a półosie wielkie (AB oś rzeczywista); OD = OC = b półosie małe (urojone); A, B, C, D wierzchołki; O środek symetrii hiperboli; OF1 = OF2 = c; p, q kierownicerys. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia