halokineza
 
Encyklopedia PWN
halokineza
[gr.],
geol. deformacje zachodzące w skorupie ziemskiej pod wpływem samoczynnych wgłębnych ruchów mas solnych wywołanych ciśnieniem skał nadległych;
uplastycznione pod wpływem ciśnienia nadkładu sole dążą ku powierzchni, przebijając się przez gęstsze skały nadkładu, co prowadzi do powstania struktur solnych, zw. diapirami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia