globalna wioska
 
Encyklopedia PWN
globalna wioska,
jeden z najbardziej popularnych terminów występujących w koncepcji środków masowego przekazu (mediów) H.M. McLuhana;
zdaniem McLuhana po erze komunikacji oralnej, charakterystycznej dla społeczeństw wiejskich nastąpiła era komunikacji opartej na słowie pisanym związana z cywilizacją miejską; po niej zaś następuje nowa era kultury, oparta na komunikacji związanej z środkami audiowizualnymi; jest ona w pewnej mierze powrotem do ery pierwszej, akcentującej rolę słowa mówionego (stąd wioska); technika audiowizualna rozszerza jednak niepomiernie zasięg możliwego doświadczenia przekazywanego poprzez media (stąd przymiotnik globalna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia