fotorozszczepienie
 
Encyklopedia PWN
fotorozszczepienie,
reakcja jądrowa;
polega na rozszczepieniu jądra atomowego pod wpływem fotonu (kwantu γ) o odpowiednio dużej, charakterystycznej dla przejść jądr. energii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia