fotometria płomieniowa
 
Encyklopedia PWN
fotometria płomieniowa, spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w płomieniu,
metoda spektralnej analizy chem. służąca przede wszystkim do oznaczania zawartości litowców i cięższych berylowców;
polega na wprowadzeniu ciekłej próbki do płomienia gazowego, gdzie następuje atomizacja (wytwarzanie par pierwiastka w postaci wolnych atomów), a następnie wzbudzenie atomów, które powracając do stanu podstawowego emitują promieniowanie widzialne o charakterystycznej dla oznaczanego pierwiastka długości fali; f.p., szeroko stosowana w analizie agrochem., biochem., geol., obecnie jest zastępowana innymi metodami analizy spektralnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia