etymologia
 
Encyklopedia PWN
etymologia
[gr. étymon ‘prawda’, ‘istota’, ‘znaczenie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
językozn. pochodzenie wyrazu, źródłosłów; także dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia i pierwotnego znaczenia wyrazów na podstawie analizy ich budowy morfologicznej, w ujęciu hist.;
od XIX w. badania oparte na nauk. podstawach; gł. przedmiotem badania są wyrazy, które utraciły swe uzasadnienie słowotwórcze; poza rekonstrukcją rdzenia odtwarza się pierwotną podstawę derywacyjną wyrazu, bada się funkcję formantu, za pomocą którego wyraz został utworzony, i zmiany semantyczne, jakie się w nim dokonały.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia