epoka
 
Encyklopedia PWN
epoka
[gr. epochḗ ‘zatrzymanie’, ‘zawieszenie’],
geol. jednostka geochronologiczna podziału dziejów Ziemi;
jest częścią okresu, dzieli się na wieki; w podziale utworów geol., czyli podziale chronostratygraf. odpowiada oddziałowi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia