emisja akustyczna
 
Encyklopedia PWN
emisja akustyczna,
zjawisko spontanicznej lub wymuszonej naprężeniami generacji fal sprężystych;
Zjawisko e.a. jest wykorzystywane w badaniach ośrodków mateialnych — powstające sygnały odbiera się szerokopasmowymi mikrofonami i dokonuje ich analizy widmowej i statyst., wiążąc charakterystyczne cechy widma i wielkości statyst. oraz ich zmiany w czasie z rodzajem i wielkością naprężeń, ruchami wad i defektów w materiałach, ich wytrzymałością, zmęczeniem i starzeniem, zużyciem elementów maszyn itp.; metody oparte na e.a. są stosowane do określania trwałości materiałów ceramicznych i betonów, badania górotworów w celu przewidywania trzęsień Ziemi, przewidywania tąpnięć w kopalniach itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia