dydaktyzm
 
Encyklopedia PWN
dydaktyzm
[gr. didaktikós ‘dający się nauczyć’ < didáskō ‘uczę’],
lit. kategoria teoretycznoliteracka oznaczająca jedną z podstawowych zasad twórczych (obok zasady estetycznej, poznawczej itp.) kształtujących literaturę, określających jej cele, środki, funkcje, koncepcję świata (np. „świat jako szkoła”), autora i adresata.
Dominował w niektórych epokach, np. w średniowieczu, oświeceniu, pozytywizmie; charakterystyczny dla gatunków i odmian lit., jak: bajka, przypowieść, powiastka filoz., satyra, poemat dydaktyczny, powieść i dramat z tezą.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia