dobson
 
Encyklopedia PWN
dobson, jednostka Dobsona, D,
jednostka, nie należąca do układu SI, stosowana w dziedzinie fizyki atmosfery do określania całkowitej zawartości ozonu w atmosferze ziemskiej (w słupie powietrza o jednostkowym przekroju, sięgającym od powierzchni Ziemi do górnej granicy atmosfery);
1 d. odpowiada grubości warstwy ozonu w słupie powietrza (sprowadzonego do warunków normalnych), równej 10–5 m. Nazwa pochodzi od nazwiska G.M.B. Dobsona, twórcy przyrządu (spektrofotometru) do pomiaru zawartości ozonu atmosferycznego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia