dewiza
 
Encyklopedia PWN
dewiza
[fr. < łac.],
zasada postępowania, sentencja, motto;
dewiza heraldyczna, umieszczana na wstędze pod tarczą herbową w języku łacińskim lub francuskim, rzadziej w polskim (wywodziła się najczęściej z zawołania); dewiza orderowa, umieszczana zwykle na odznakach orderów albo odznaczeń; dewizy dawnych orderów polskich: Pro Fide Rege et Lege [‘za wiarę, króla i prawo’], Praemiando incitat [‘nagradzając zachęca’].
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia