charakterystyka
 
Encyklopedia PWN
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
lit. opis, analiza i interpretacja wyglądu zewn. postaci oraz jej właściwości psychicznych i postawy moralno-światopoglądowej;
dokonywana wprost, w wypowiedziach na temat przedstawionej postaci — charakterystyka bezpośrednia, wynikająca z wypowiedzi i zachowań danej postaci lit. — charakterystyka pośrednia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia