burzowiec
 
Encyklopedia PWN
burzowiec, kanał burzowy,
kanał w sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej (kanalizacyjna sieć) odprowadzający do odbiornika (rzeki, jeziora) nadmiar mieszaniny wód deszczowych i ścieków przelewający się przez przelew burzowy;
przed wylotem do odbiornika może być zainstalowana lokalna oczyszczalnia ścieków lub zbiornik retencyjny; b. zabezpiecza oczyszczalnię ścieków (i odcinek kanału doprowadzający do niej ścieki) przed nadmiernym dopływem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia