antonimy
 
Encyklopedia PWN
antonimy
[gr.],
pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu, np. dobro–zło, wysoki–niski
stosowane w stylistyce w celu wydobycia kontrastów myślowych i emocjonalnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia