anekumena
 
Encyklopedia PWN
anekumena
[gr. an- ‘nie’, oikuoménē ‘świat zaludniony’],
geogr. nie zamieszkana i nie wykorzystywana gospodarczo część powierzchni Ziemi;
pojęcie przeciwstawne ekumenie, wprowadzone przez staroż. Greków na określenie obszarów, których warunki naturalne nie sprzyjają trwałemu osiedlaniu się człowieka; a. obejmuje morza i oceany oraz obszary pustynne, podbiegunowe i wysokogórskie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia