afiks
 
Encyklopedia PWN
afiks
[łac. affingo ‘dodaję’, ‘dolepiam’],
morfem słowotwórczy,
może występować przed rdzeniem (prefiks, np. od-pisać), po rdzeniu (sufiks, np. plam-ka) lub wewnątrz rdzenia (infiks, np. łac. fi-n-do ‘rozłupuję’ wobec fidi ‘rozłupałem’); w różnych językach afiksy mogą pełnić różne funkcje (fleksyjne lub słowotwórcze).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia