Żółtowski Adam
 
Encyklopedia PWN
Żółtowski Adam, ur. 4 XII 1881, Lwów, zm. 7 V 1958, W. Brytania,
filozof i historyk;
od 1919 profesor uniwersytetu w Poznaniu; po 1939 w Wielkiej Brytanii; zał. 1940 i dyr. Pol. Ośr. Naukowego w Londynie; w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym profesor Pol. Uniw. na Obczyźnie w Londynie; przewodniczący komitetu redakcyjnego „Poland and Germany”; wiceprezes Rady Nacz. Pol. Związku Ziem Zachodnich; zajmował się gł. pol. filozofią nar. i filozofią heglowską; Border of Europe (1950), Zarys historii filozofii (1952), East and West in European History (1954).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia