Żenczykowski Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Żenczykowski Tadeusz, pseud. Zawadzki, ur. 2 I 1907, Warszawa, zm. 30 III 1997, Londyn,
dziennikarz, publicysta, działacz polityczny;
od 1922 czł. Związku Strzeleckiego; redaktor „Strzelca”; prezes Związku Pol. Młodzieży Demokr.; od 1937 szef oddziału propagandy OZN; 1938–39 poseł na sejm; X 1939 zał., następnie przewodniczący Związku Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR); od 1940 w BIP KG ZWZ-AK, organizator i kier. Podwydziału „N” (propaganda w języku niem.), od 1943 Podwydziału „Antyk” (propaganda antysow.); czł. Społ. Komitetu Antykomunist.; podczas powstania warsz. szef Wydziału Propagandy BIP KG AK; po powrocie z niewoli niem. kontynuował pracę konspiracyjną w ZOR; XI 1945 opuścił kraj; czł. Pol. Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”; 1954–72 redaktor, następnie zast. dyr. Rozgłośni Pol. Radia „Wolna Europa”; 1995 odznaczony Orderem Orła Białego; Dwa komitety. Polska w planach Lenina i Stalina (1983); Polska Lubelska 1944 (1987).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia