Zawisza Czarny z Garbowa
 
Encyklopedia PWN
Uczestnik wielu wojen i poselstw, związany z dworem Zygmunta Luksemburskiego, niepokonany na turniejach, symbol prawości i cnót rycerskich; odznaczył się w bitwie pod Grunwaldem (1410); czł. delegacji pol. na sobór w Konstancji; zginął podczas wyprawy Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom, wzięty do niewoli tur. i zamordowany.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia