Zawadzki Józef
 
Encyklopedia PWN
Zawadzki Józef, ur. 15 lub 7 III 1781, Koźmin (Wielkopolska), zm. 17 XII 1838, Wilno,
drukarz, wydawca, księgarz.
1805 zał. drukarnię w Wilnie, przejął drukarnię uniw., został mianowany typografem (do 1826), a 1816 — księgarzem akademickim; 1810 otworzył w Warszawie filię, którą kierował J. Węcki (wyd. m.in. F. Bentkowskiego Historii literatury polskiej 1814); unowocześnione przedsiębiorstwo wydawało z wielką starannością podręczniki i prace nauk. (m.in.: J. i J. Śniadeckich, J. Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje t. 1–2 1823–26, F. Bobrowskiego Słownik łacińsko-polski 1822), utwory pisarzy klas. i oświec., nuty, kalendarze, czasopisma (m.in. „Tygodnik Wileński” 1816–22, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe” od 1834); zainicjował wyd. i finansował Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce A.B. Jochera (t. 1–3 1840–57); autor memoriału Prawidła dla powszechności księgarskiej... (1930); firmę, mimo ograniczeń polit. i represji, prowadzili jego spadkobiercy do 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia