Wyścig Pokoju
 
Encyklopedia PWN
Wyścig Pokoju,
międzynar., wieloetapowy wyścig kolarski;
organizowany od 1948; pocz. na trasie Warszawa–Praga i Praga–Warszawa, przez dzienniki: „Trybunę Ludu” i  „Rude Pravo” oraz związki kolarskie Polski i Czechosłowacji; 1952 współorganizatorem został dziennik „Neues Deutschland” i związek kolarski NRD, odtąd wyścig odbywał się na trasie Warszawa–Berlin–Praga (co rok rozpoczynał się w jednym z tych miast); 1985–86 współorganizatorem wyścigu był także dziennik „Prawda” i związek kolarski ZSRR (1985 wyścig był także rozgrywany w Moskwie, a 1986 — w Kijowie); od 1993 organizowany tylko w Czechach; najwięcej zwycięstw w Wyścigu Pokoju odnieśli: S. Wesemann (Niemcy) — 5 (1992, 1996–97, 1999, 2003), R. Szurkowski — 4 (1970–71, 1973, 1975) i U. Ampler (Niemcy) — 4 (1987–89, 1998); od poł. lat 90. rozgrywany w formule open (z udziałem zawodowców); trasa przebiega przez różne kraje; Wyścig Pokoju wpłynął na popularyzację kolarstwa gł. w Europie Środkowowschodniej.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Szurkowski Ryszard fot. E. Warmiński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia