Wolan Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Wolan Andrzej, ur. ok. 1530, Wielkopolska, zm. 6 I 1610, Bijuciszki (Litwa),
teolog ewangelicki, pisarz i polemista religijny;
sekr. król. Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy; poseł na sejm, niejednokrotnie wysyłany w misjach dyplomatycznych; ideolog kalwiński, zw. papieżem kalwinistów litew., w licznych łac. pismach teol. wzywał do połączenia Kościoła ewangelicko-reformowanego z ewangelicko-augsburskim, występował przeciwko katolikom i braciom polskim (polemika z P. Skargą, F. Socynem i in.); w dziele De libertate politica sive civili (1572, wyd. pol. pt. O wolności Rzeczypospolitej albo szlacheckiej 1606) zawarł krytykę obyczajów szlacheckich oraz sądownictwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia