Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich
 
Encyklopedia PWN
Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich (WOZZ),
1939–41 konspiracyjna organizacja wojsk. w Wielkopolsce i na Pomorzu;
dcy: kpt. L. Komorski, kpt. L. Kmiotek; 1940–41 rozbite aresztowaniami, pozostali czł. przeszli do ZWZ.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia