Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
Encyklopedia PWN
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR),
społ. organizacja ratowników wodnych;
powołana 1962 przez Gł. Kom. Kultury Fiz. i Turystyki, zajmuje się zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa na wodach śródlądowych i mor.; od 1970 jest czł. Międzynar. Federacji Ratownictwa i Sportów Użytkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia