Wielka Armia
 
Encyklopedia PWN
Wielka Armia, fr. Grande Armée,
armia francuska w okresie wojen napoleońskich;
zreorganizowana 1803 przez Napoleona I do wojny przeciwko formującej się III koalicji antyfrancuskiej; w miejsce dywizji został wprowadzony podział na korpusy, a od 1804 do Wielkiej Armii została włączona również, jako odrębny korpus, gwardia cesarska; liczebność Wielkiej Armii zależała od sytuacji politycznej i zamierzonych podbojów Napoleona I: 1811 liczyła ok. 820 tys. żołnierzy, z czego 272 tys. stanowiły wojska państw sprzymierzonych (m.in. Neapolu, Księstwa Warszawskiego, Austrii i Prus); uderzająca 1812 na Rosję Wielka Armia liczyła ponad 600 tys. żołnierzy; została zniszczona w czasie kampanii rosyjskiej i późniejszego odwrotu spod Moskwy; 1805–14 szefem sztabu Wielkiej Armii był L.A. Berthier.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia