Węgry
 
Węgry
ok. 896
przybycie Węgrów
1240–1241
najazd Mongołów na Węgry
1301
wygaśnięcie dynastii Arpadów
1526–1918
rządy Habsburgów
1541
zajęcie Budy przez Turków
1678–1685, 1703–1711
antyhabsburskie powstania kuruców
1699
pokój karłowicki
od 1804
w granicach cesarstwa austriackiego
1848–1849
rewolucja węgierska
1868
w ramach Austro-Węgier
III–VIII 1919
Węgierska Republika Rad
4 VI 1920
traktat w Trianon
1956
powstanie węgierskie
VI–IX 1989
rozmowy „trójkątnego stołu”
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia