Ustawa o radiofonii i telewizji
 
Encyklopedia PWN
Ustawa o radiofonii i telewizji,
XII 1992 weszła w życie, uchwalona przez Sejm RP ustawa, która radykalnie zmieniła funkcjonowanie mediów elektronicznych w Polsce.
Na mocy ustawy telewizja została oddzielona od radia, powołano jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Telewizja Polska S.A., która działa jako podmiot prawa handlowego. Była to jedna z najważniejszych decyzji w dziejach telewizji w Polsce. Zapoczątkowała ona proces zmian dostosowanych do nowych warunków prawno-finansowych. Ustawa o radiofonii i telewizji tak określa zadania telewizji: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, dostarczanie rozrywki, popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia