Upita
 
Encyklopedia PWN
Upita, Upytė,
w. na Litwie, 10 km na południowy zachód od Poniewieża.
W średniowieczu gł. miasto krainy upickiej; zamek drewniany wzniesiony do obrony przeciwko najazdom Krzyżaków, 1565 wzmocniony przez Zygmunta II Augusta; poł. XVI w.–1843 siedziba powiatu; starostwo grodowe, królewszczyzna 1593 przeznaczona na oprawę dla Anny Austriaczki, żony Zygmunta III Wazy, 1670 dla Eleonory Marii Józefy, żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego; XVI–poł. XVII w. ośr. kalwinizmu (zbór); do 1614 miejsce odbywania sądów grodzkich; od 1795 w zaborze ros.; po 1843 wieś skarbowa; w okresie międzywojennym miasteczko na Litwie; 1940–91 w Litew. SRR. — Kościół parafialny (drewniany, 2. poł. XIX w.); nie zachowany kościół ewangelicki (koniec XVI w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia