Tymowski Janusz
 
Encyklopedia PWN
Tymowski Janusz, ur. 1 IX 1902, Lublin, zm. 23 V 1992, Warszawa,
inżynier mechanik;
1940–43 szef przemysłu wojennego AK, uczestnik powstania warsz.; od 1955 profesor Politechniki Warsz.; w latach 60. twórca Politechniki Telew.; od 1984 honorowy prezes NOT; autor licznych prac z dziedziny technologii budowy maszyn (m.in. Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym 1966) i organizator szkolnictwa wyższego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia