„Trzeci Maj”
 
Encyklopedia PWN
„Trzeci Maj”,
tygodnik polit.-społ., wyd. 1839–48 w Paryżu;
pismo związane z obozem Czartoryskich, od 1846 organ Tow. Monarchicznego; usiłowało podporządkować kraj i emigrację ks. A.J. Czartoryskiemu i jego idei odzyskania niepodległości Polski przez insurekcję; współpracowali m.in. M. Budzyński, L. Bystrzonowski, T.A. Olizarowski, J. Koźmian, S. Ropelewski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia