Trzaska, Evert i Michalski
 
Encyklopedia PWN
Trzaska, Evert i Michalski, Księgarnia i Dom Wydawniczy Trzaska, Evert i Michalski,
wydawnictwo działające 1920–63 w Warszawie.
Założycielami byli księgarze W. Trzaska i J. Michalski przy poparciu finansowym przemysłowca L.J. Everta (1937 wycofał się ze spółki). Wydawnictwo prowadziło sprzedaż sortymentową i działalność nakładową (od 1924); wyspecjalizowało się, gł. dzięki inicjatywie S. Lama (redaktor nacz. 1924–39), w publikacjach encyklopedyczno-słownikowych i wielotomowych dziełach zbiorowych z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Wydało m.in.: Ilustrowaną encyklopedię TEM (t. 1–5 1925–32, z suplementem Encyklopedia XX wieku 1937), kilka podręcznych encyklopedii (np. Leksykon ilustrowany 1931), Encyklopedię staropolską A. Brücknera (t. 1–2 1939); wielkie syntezy, m.in.: Polska, jej dzieje i kultura (t. 1–3 1928–32), Wielka literatura powszechna (t. 1–6 1930–33), Wielka geografia powszechna (t. 1–16 1932–39), Wielka historia powszechna (t. 1–7 1934–39); słowniki wyrazów obcych i pol.-obcojęzycznych; literaturę popularnonauk., m.in. w seriach («Biblioteka Wiedzy» — 48 tomów do 1939); podręczniki i lektury szkolne, sporadycznie twórczość literacką. W czasie okupacji niem. księgarnia prowadzona przez W. Trzaskę była ośr. konspiracyjnej działalności kult.; wznowiła działalność 1945, gł. w zakresie sprzedaży sortymentowej; istniała do 1963.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia