Tibissa
 
Encyklopedia PWN
Tibissa, Tibissah, fr. Tébessa Wymowa, dawniej Tabassa, staroż. Theveste,
m. w północno-wschodniej Algierii, u podnóża gór Tibissa, na wys. 960 m, w pobliżu granicy z Tunezją;
ośr. handl. regionu roln. (uprawa zbóż, hodowla owiec); przemysł włók., obuwniczy, chem. (nawozy sztuczne); rozwinięte rzemiosło (gł. wyrób dywanów); węzeł drogowy i kol.; dobrze zachowane zabytki bizant.: łuk triumfalny Karakalli (III w.), świątynia Minerwy (III w.), bazylika (IV w.) — jedna z największych w Afryce; mury miejskie; pozostałości bizant. i rom. amfiteatru, świątyń, akweduktu, domów, term, mostów. W pobliżu Tibissy wydobycie rud żelaza i fosforytów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia