Temesz
 
Encyklopedia PWN
Temesz, rum. Timiş, serb. Tamiš,
rz. w Rumunii i Serbii, lewy dopływ Dunaju;
dł. 340 km (z tego w Rumunii 242 km), pow. dorzecza 10,3 tys. km2; źródła w masywie Semenic (G. Banackie); w górnym biegu płynie przez Karpaty Południowe obniżeniem tektonicznym Temesz–Cerna; poniżej opływa wzgórza Buziaşului; gł. dopływ Bârzava (l.); w dolnym biegu Temesz przecina Kanał Dunaj–Cisa–Dunaj; częściowo doliną Temeszu biegnie linia kolejowa i szosa Krajowa–Timişoara; gł. m. nad Temeszem: Caransebeş, Lugoj, przy ujściu — Pančevo.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia